Tematy prac inżynierskich 2018/2019

W zakładce Tematy prac dyplomowych zamieszczono aktualną listę tematów prac inżynierskich możliwych do realizacji w roku akademickim 2018/2019. Dokładne sformułowanie tematów może ulec nieznacznym zmianom. W kolejnych dniach zostaną opublikowane karty tematów z listą zadań do zrealizowania w ramach poszczególnych tematów. Tematy zostaną również szczegółowo omówione na pierwszych zajęciach z przedmiotu Proseminarium dyplomowe.

W celu zgłoszenia wyboru tematu i wygenerowania karty dyplomanta prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do promotorów na początku października. Ostateczny termin złożenia Kart Dyplomanta zostanie podany na stronie i wiadomości e-mail z dziekanatu.