Kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej
prof. dr hab. Jerzy Ratajski
Gabinet: 103H
tel: 94 348 66 11
e-mail: jerzy.ratajski@tu.koszalin.pl

dr hab. lek. med. Katarzyna Anna Mitura
Gabinet: 106-10H
tel: 94 348 66 12
e-mail: mitura.katarzyna@gmail.com
Scopus Author ID: 24503672500
ORCID icon
URL: http://www.researcherid.com/rid/C-5174-2018

 

dr Ewa Czerwińska
Gabinet: 104H
tel: 94 348 65 62
e-mail: ewa.czerwinska@tu.koszalin.pl

 

dr Łukasz Szparaga
Gabinet: 104H
tel: 94 348 65 62
e-mail: lukasz.szparaga@tu.koszalin.pl

 

dr inż. Przemysław Ceynowa
Gabinet: 204H
tel: 94 348 65 62
e-mail: przemyslaw.ceynowa@tu.koszalin.pl

 

dr inż. Adam Gilewicz
Gabinet: 5-3H
tel: 94 348 66 62
e-mail: adam.gilewicz@tu.koszalin.pl

 

mgr inż. Katarzyna Mydłowska
Gabinet: 104H
tel: 94 348 65 62
e-mail: katarzyna.mydlowska@tu.koszalin.pl