Kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej
prof. dr hab. Jerzy Ratajski
Gabinet: 103H
tel: 94 348 66 11
e-mail: jerzy.ratajski@tu.koszalin.pl

dr Ewa Czerwińska
Gabinet: 104H
tel: 94 348 65 62
e-mail: ewa.czerwinska@tu.koszalin.pl

dr Łukasz Szparaga
Gabinet: 106-8H
tel: 94 348 65 62
e-mail: lukasz.szparaga@tu.koszalin.pl

dr inż. Adam Gilewicz
Gabinet: 5-3H
tel: 94 348 66 62
e-mail: adam.gilewicz@tu.koszalin.pl

mgr inż. Katarzyna Mydłowska
Gabinet: 104H
tel: 94 348 65 62
e-mail: katarzyna.mydlowska@tu.koszalin.pl

mgr inż. Anna Iwanek
Gabinet: 204H
tel: 94 348 65 62
e-mail:

prof. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański Hon. Prof., M.Dr h.c.
Gabinet: 106-8H
tel: 94 348 65 62
e-mail: leszek.dobrzanski@tu.koszalin.pl