Pracownicy

Kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej
prof. dr hab. Jerzy Ratajski
Gabinet: 103H
tel: 94 348 66 11
e-mail: jerzy.ratajski@tu.koszalin.pl

prof. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański Hon. Prof., M.Dr h.c.
Gabinet: 106-8H
tel: 94 348 65 62
e-mail: leszek.dobrzanski@tu.koszalin.pl

dr Ewa Czerwińska
Gabinet: 104H
tel: 94 348 65 62
e-mail: ewa.czerwinska@tu.koszalin.pl

dr Łukasz Szparaga
Gabinet: 106-8H
tel: 94 348 65 62
e-mail: lukasz.szparaga@tu.koszalin.pl

dr lek. med. Katarzyna Mitura
Gabinet: 106-10H
tel: 94 348 66 12
e-mail: mitura.katarzyna@gmail.com

mgr inż. Katarzyna Mydłowska
Gabinet: 104H
tel: 94 348 65 62
e-mail: katarzyna.mydlowska@tu.koszalin.pl