Specjalność: Informatyka w medycynie

„Informatyka medyczna, dział informatyki, a także biocybernetyki i inżynierii medycznej zajmujący się komputerowym wspomaganiem diagnostyki medycznej, planowania lub nadzorowania procesów terapii, a także profilaktyki, rehabilitacji, badań naukowych i edukacji medycznej” (według https://encyklopedia.pwn.pl).

Współcześnie rozwój technik komputerowych oraz rosnące możliwości obliczeniowe komputerów umożliwiają nieustanny rozwój między innymi telemedycyny, medycznych baz danych oraz diagnostyki medycznej, w tym przetwarzania sygnałów i obrazów medycznych. Przekłada się to również na dynamiczny rozwój sektora firm projektujących i wytwarzających aparaturę medyczną, sprzęt medyczny oraz wszelkiego typu implanty i sztuczne narządy. Stąd obserwuje się nieustannie rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie informatyki medycznej co uzasadnia uruchomioną specjalność z tego obszaru w ramach studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna.

W ramach specjalności informatyka medyczna studenci pogłębiają wiedzę oraz rozwijają umiejętności z zakresu programowania, przetwarzania sygnałów i obrazów, metod numerycznych, tworzenia baz danych oraz modelowania matematycznego procesów i systemów biologicznych. W ramach specjalności prowadzony jest również kurs z zakresu symulacji komputerowych MES (metoda elementów skończonych z wykorzystaniem najnowszych pakietów do symulacji COMSOL Multiphysics, oraz ANSYS. Studenci uczestniczą również w zajęciach poświęconych tematyce komputerowego wspomagania projektowania (CAD) poznając między innymi podstawy obsługi programów Solid Works i Inventor. Zarówno zagadnienia związane z projektowaniem CAD oraz symulacjami MES stanowią podstawę wykształcenia współczesnego inżyniera i stanowią jedne z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w projektowaniu sprzętu i aparatury medycznej. Są również wykorzystywane przy projektowaniu różnego typu implantów medycznych na potrzeby między innymi stomatologii i ortopedii. W ramach prowadzonych przedmiotów specjalnościowych studenci wykonują również samodzielnie projekty i aplikacje komputerowe inspirowane rzeczywistymi kontekstami biologiczno-medycznymi.

Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się projektowaniem oraz wytwarzaniem sprzętu i aparatury medycznej lub działach obliczeń i analiz firm z sektora medycznego i laboratoriów badawczych.

Wykłady i laboratoria specjalnościowe :

  • Metody komputerowe inżynierii biomedycznej
  • Modelowanie systemów i procesów biologicznych
  • Badania biomatematyczne
  • Technologie bioprocesowe
  • Metody numeryczne inżynierii biomedycznej