Praktyki studenckie

Studenci kierunku Inżynieria Biomedyczna objęci są obowiązkiem odbycia praktyk zawodowych w wymiarze min 4 tygodni do końca VI semestru studiów.

Praktyki studenckie stanowią formę kształcenia umożliwiającą:

 • Pogłębianie i weryfikację wiedzy zdobywanej w trakcie studiów oraz nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych dla absolwenta  kierunku  inżynieria  biomedyczna.
 • Powiązanie realizacji pracy dyplomowej z rzeczywistymi problemami i potrzebami przemysłu,  szczególnie wytwarzającego sprzęt medyczny i urządzenia rehabilitacyjne jak również ze specyfiką  zakładów wykorzystujących (w badaniach i rehabilitacji) sprzęt medyczny.
 • Umożliwienie dostępu do materiałów źródłowych.
 • Przygotowanie dyplomanta do rozwiązywania rzeczywistych problemów i do podjęcia samodzielnej działalności zawodowej.
 • Zapoznanie studentów z warunkami przyszłej pracy.
 • Weryfikację wiedzy, zdobytej w czasie studiów, oraz doskonalenie nabytych umiejętności analitycznych, projektowych i programistycznych.
 • Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.
 • Zapoznanie się z organizacją, zarządzaniem i funkcjonowaniem zakładu pracy:—  organizacją zakładu pracy i stanowiska pracy;

—  przepisami dotyczącymi miejsca pracy (w tym przepisy BHP i p.poż.);
—  stosowanymi metodami, formami oraz narzędziami pracy;
—  dokumentacją prowadzoną przez zakład pracy, jej obiegiem i nadzorem;
—  planowaniem pracy;
— metodami doskonalenia organizacji pracy i zakładu.

Politechnika Koszalińska pozostawia studentom studentom możliwość wyboru zakładu pracy w celu odbycia praktyk zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami i w pobliżu miejsca zamieszkania. Przykłady zakładów, w których studenci kierunku odbyli praktyki w latach 2017 i 2018:

 1. Międzynarodowe Centrum Onkoterapii „Affidea” w Koszalinie
 2. Prywatna Lecznica Chirurgiczna „Praxis” w Koszalinie
 3. „Sanatus” – Gabinety Specjalistyczne w Koszalinie
 4. Centrum Dializ, Sp.z.o.o – Szpital w Białogardzie
 5. „Gryfmed” – Zakład Aparatury Medycznej w Gryficach
 6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, im. J. Korczaka w Słupsku
 7. Zakład Techniki Medycznej, Sp.z.o.o w Słupsku
 8. Meden – Inmed, Sp. z o.o. ul. Wenedów 2, Koszalin
 9. ALAB – Laboratorium Analiz Lekarskich, u. Chałbińskiego 7, Koszalin
 10. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, im. J. Korczaka w Słupsk ul. Hubalczyków 1, Słupsk
 11. Wojewódzki Szpital w Koszalinie ul. Chałbińskiego 7, Koszalin (Zakład Patomorfologii i Medycyny Sądowej).
 12. Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 5, Borne Sulinowo.
 13. Zakład Opieki Zdrowotnej „Stan Med.”, ul. Staszica 8a, Koszalin
 14. Szpital Specjalistyczny im. F.Ceynowy w Wejherowie, ul. dr A. Jagalskiego 10, Wejherowo.
 15. Siemens Healthcare , Sp. z o.o. ul .Żupnicza 11, WARSZAWA (Praktyka odbyta na terenie miasta Szczecin).

Wszelkie pytania dotyczące organizacji praktyk prosimy kierować do opiekuna praktyk na kierunku Inżynieria Biomedyczna – dr Katarzyny Mitury.