Koła Naukowe

Zapraszamy studentów wszystkich lat do członkostwa w kołach naukowych działających na Wydziale Mechanicznym

  • Studenckie Koło Inżynierii Biomedycznej ImBio

opiekun: dr lek. med. Katarzyna Mitura