Nowa aparatura badawcza w Laboratorium Mikrobiologii

Laboratorium Mikrobiologiczne właśnie wzbogaciło się o nową aparaturę badawczą w postaci spektrofotometru UV-Vis. Spektrofotometr jest urządzeniem mierzącym, jaka ilość światła absorbowana jest przez próbkę. Zasada działania jest następująca: wiązka światła przechodzi przez pryzmat lub siatkę dyfrakcyjną. Odpowiednia długość fali bądź zakres fal wybierany jest przez przepuszczanie rozproszonego światła przez szczelinę. Następnie światło przechodzi przez próbkę…

Więcej