Nowa aparatura badawcza w Laboratorium Mikrobiologii

Laboratorium Mikrobiologiczne właśnie wzbogaciło się o nową aparaturę badawczą w postaci spektrofotometru UV-Vis.

Spektrofotometr jest urządzeniem mierzącym, jaka ilość światła absorbowana jest przez próbkę.

Zasada działania jest następująca: wiązka światła przechodzi przez pryzmat lub siatkę dyfrakcyjną. Odpowiednia długość fali bądź zakres fal wybierany jest przez przepuszczanie rozproszonego światła przez szczelinę. Następnie światło przechodzi przez próbkę w kuwecie i pada na detektor. Dzięki temu można, zarejestrować spektrometryczny „odcisk palca” badanej próbki, zależny od substancji zawartej w próbce.

Przy użyciu spektrofotometru można oznaczyć obecność i stężenie substancji w próbce. Spektrofotometryczne oznaczenie stężenia substancji w roztworze na podstawie absorbancji roztworu opiera się na prawie Lamberta-Beera.