Seminarium Naukowe Polsko-Brazylijskie w dniach 28-29.06

Miło nam poinformować, że Katedra Inżynierii Biomedycznej wspólnie ze Szkołą Doktorską Politechniki Koszalińskiej organizuje w dniach 28-29.06 Seminarium Naukowe Polsko-Brazylijskie „Wyzwania współczesnego przemysłu i rola inżynierii biomedycznej” / „Challenges of the contemporary industry and the role of biomedical engineering”. Seminarium organizowane jest w ramach Projektu CEEPUS INTEGRATION. Wykłady plenarne oraz dyskusja Okrągłego Stołu odbędą się w sali senatu Politechniki Koszalińskiej.
Na zaproszenie naszej uczelni 2 wykłady plenarne wygłosi prof. Gilmar Batalha naukowiec z Uniwersytetu w Sao Paulo, Brazylia.
Wykłady zaproszone wygłoszą również pracownicy Wydziału Mechanicznego i Wydziału Elektroniki. Przewidziano również referaty uczestników Szkoły Doktorskiej oraz Studentów.
 
Szczegółowy program:
28 czerwca 2022 r., godz. 12.00
Wprowadzenie: prof. Leszek A. Dobrzański „The main challenges facing the modern industry in the context of materials, bioengineering, and materials processing technologies development”
Wykłady na zaproszenie:
1. prof. Gilmar Batalha “New challenges for the modern industry in materials & manufacturing Engineering: additive manufacturing & industry 4.0”
2. prof. Błażej Bałasz, „Rapid prototyping center – application of additive manufacturing technology using metal powders”
3. prof. Krzysztof Nadolny, „Investigations into the influence of pro-ecological methods of delivery cooling, lubricating and antiadhesive media to the machining zone on the course and results of the grinding process”
4. prof. Dariusz Lipiński, „Selected aspects of analysis, modeling, and optimization of grinding processes”
5. prof. Mieczysław Pancielejko „DLC-coated martensitic stainless steel for biomedical applications – structure and properties
29 czerwca 2022 r., godz. 12.00
Wykłady na zaproszenie:
1. prof. Leszek A. Dobrzański “Bioengineering, nanotechnology & World”
2. prof. Gilmar Batalha “Advanced material processing for titanium Ti6Al4V alloy in biomedical applications (Laser surface texturing, micro-milling finishing of MA LPBF, fatigue & mechanical properties of EB PBF spinel cord insert)”
3. dr Łukasz Szparaga “Optimization of Mechanical Properties of Gradient Zr–C Coatings in biomedical application”
Wystąpienia doktorantów:
1. mgr Katarzyna Mydłowska „Influence of the gradient of the substrate yield strength on the anti-wear properties of the substrate/PVD coating system”
2. mgr Dorota Laskowska „Analysis of additively manufactured spatial structures in the context of biomedical applications”.
3. mgr Kamil Banaszek „Analysis of grinding process with the use of multilayer grinding wheels with abrasive aggregates”
4. mgr Piotr Żmuda-Trzebiatowski „Influence of metal powder addition on PET-G material properties in FDM technology”
Dyskusja Okrągłego Stołu i podsumowanie seminarium „Where are you going the contemporary industry?”