Laboratorium Inżynierii Biomateriałów

Tematyka zajęć prowadzonych w ramach specjalności Inżynieria Biomateriałów dotyczy wszystkich grup materiałów do zastosowań medycznych tj. metali, ceramiki, polimerów i materiałów kompozytowych. Studenci zapoznają się z metodami projektowania i wytwarzania nowoczesnych biomateriałów, a także metodami badania ich właściwości mechanicznych, biologicznych i fizykochemicznych. Wydział Mechaniczny jest jedną z przodujących w kraju jednostek naukowo-dydaktycznych w dziedzinie technologii próżniowo-plazmowych co daje studentom unikatową możliwość poznawania metod modyfikacji powierzchni implantów poprzez osadzanie cienkich powłok PVD. W dobrze wyposażonych laboratoriach badawczych studenci rozwijają umiejętności praktyczne w dziedzinie badań właściwości użytkowych materiałów, ich trwałości w złożonych środowiskach biologicznych oraz kontroli jakości wyrobów. Nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne wyposażone m.in. w mikroskop fluorescencyjny i spektrofotometr UV-vis umożliwia poznanie zagadnień związanych z mikrobiologią kliniczną i metodami badania właściwości bakteriostatycznych i biozgodności wytworzonych biomateriałów. W ramach zajęć omawiane są także regulacje prawne i aspekty etyczne związane z badaniami klinicznymi, a także najnowsze osiągnięcia inżynierii tkankowej.

Wykłady i laboratoria specjalnościowe:

  • Mikrobiologia kliniczna
  • Implantologia ortopedyczna
  • Diagnostyka biomateriałów
  • Techniki wytwarzania biomateriałów metalowych
  • Technologia wytwarzania biomateriałów ceramicznych
  • Techniki wytwarzania biomateriałów polimerowych