Zamknięto przyjmowanie zgłoszeń. Dziękujemy!

Kierunek Inżynieria Biomedyczna oferuje wykształcenie interdyscyplinarne z obszaru nauk technicznych, medycznych i biologicznych., Celem tych studiów jest wykształcenie inżyniera znającego zagadnienia technicznego wsparcia medycyny w zakresie informatyki, elektroniki, inżynierii materiałowej, biomechaniki i robotyki. Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: matematyki, fizyki, fizyki medycznej, biologii i chemii, podstawowych zagadnień z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki…

Zdajemy sobie sprawę, że najważniejszym aspektem kształcenia studentów na uczelni wyższej jest jak najlepsze przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Dlatego kładziemy nacisk na jakość kształcenia a przede wszystkim staramy się unowocześniać treści kształcenia tak aby spełniały oczekiwania przyszłych pracodawców. Z tego względu w tym roku nawiązaliśmy współpracę z koszalińskim oddziałem firmy GlobalLogic.…

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religiul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze „To co głęboko leży nam na sercu, to skuteczne leczenie chorób serca. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzupowstała z założeniem realizacji tego celu przy pomocy nowoczesnych,samodzielnie opracowanych metod.Pozwalam sobie wyrazić nadzieję że wysiłki w tym kierunku uznacie Państwo za celowe i godne wsparcia”.prof. Zbigniew Religa…

Laboratorium Sensoryki i Aparatury Medycznej, zorganizowane i zarządzane zgodnie z wysokimi wymaganiami dydaktycznymi, które stawiane są absolwentowi kierunku Inżynieria Biomedyczna, oraz mocno zmieniającemu się rynkowi aparatury medycznej. Lista urządzeń medycznych wykorzystywanych podczas procesu dydaktycznego: defibrylatory serca, urządzenia ultradźwiękowe diagnostyczne i monitorujące, urządzenia do fizykoterapii ultradźwiękowej, kardiostymulatory zewnętrzne, urządzenia lub systemy do pomiaru EKG, urządzenia monitorujące…

mgr inż. Justyna Shulz absolwentka Inżynierii Biomedycznej I stopnia (2016) i Fizyki Medycznej II stopnia (UAM Poznań, 2018) pracownik firmy Affidea sp. z o.o. Link do wywiadu mgr inż. Elżbieta Kopczyńska absolwentka Inżynierii Biomedycznej I stopnia (2016) i Inżynierii Materiałowej II stopnia (2018) Link do wywiadu mgr inż. Jacek Kalisz absolwent Inżynierii Biomedycznej I stopnia…

Wyposażenie pracowni do zajęć z mikrobiologii jest przystosowane do prowadzenia badań w zakresie mikrobiologii ogólnej jak i klinicznej. Zajęcia laboratoryjne wprowadzają studentów w podstawy pracy z mikroorganizmami, uczą ich przygotowania miejsca pracy, dobrania podłoży do hodowli drobnoustrojów, metod jałowienia i utylizacji. W dalszym etapie studenci nabywają wiedzę i umiejętności związane z izolacją drobnoustrojów ze środowiska,…

Tematyka zajęć prowadzonych w ramach specjalności Inżynieria Biomateriałów dotyczy wszystkich grup materiałów do zastosowań medycznych tj. metali, ceramiki, polimerów i materiałów kompozytowych. Studenci zapoznają się z metodami projektowania i wytwarzania nowoczesnych biomateriałów, a także metodami badania ich właściwości mechanicznych, biologicznych i fizykochemicznych. Wydział Mechaniczny jest jedną z przodujących w kraju jednostek naukowo-dydaktycznych w dziedzinie technologii…