Kierunek Inżynieria Biomedyczna oferuje wykształcenie interdyscyplinarne z obszaru nauk technicznych, medycznych i biologicznych., Celem tych studiów jest wykształcenie inżyniera znającego zagadnienia technicznego wsparcia medycyny w zakresie informatyki, elektroniki, inżynierii materiałowej, biomechaniki i robotyki. Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: matematyki, fizyki, fizyki medycznej, biologii i chemii, podstawowych zagadnień z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki…

mgr inż. Justyna Shulz absolwentka Inżynierii Biomedycznej I stopnia (2016) i Fizyki Medycznej II stopnia (UAM Poznań, 2018) pracownik firmy Affidea sp. z o.o. Link do wywiadu mgr inż. Elżbieta Kopczyńska absolwentka Inżynierii Biomedycznej I stopnia (2016) i Inżynierii Materiałowej II stopnia (2018) Link do wywiadu mgr inż. Jacek Kalisz absolwent Inżynierii Biomedycznej I stopnia…

Laboratorium Sensoryki i Aparatury Medycznej, zorganizowane i zarządzane zgodnie z wysokimi wymaganiami dydaktycznymi, które stawiane są absolwentowi kierunku Inżynieria Biomedyczna, oraz mocno zmieniającemu się rynkowi aparatury medycznej. Lista urządzeń medycznych wykorzystywanych podczas procesu dydaktycznego: defibrylatory serca, urządzenia ultradźwiękowe diagnostyczne i monitorujące, urządzenia do fizykoterapii ultradźwiękowej, kardiostymulatory zewnętrzne, urządzenia lub systemy do pomiaru EKG, urządzenia monitorujące…