Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religiul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze „To co głęboko leży nam na sercu, to skuteczne leczenie chorób serca. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzupowstała z założeniem realizacji tego celu przy pomocy nowoczesnych,samodzielnie opracowanych metod.Pozwalam sobie wyrazić nadzieję że wysiłki w tym kierunku uznacie Państwo za celowe i godne wsparcia”.prof. Zbigniew Religa…

Kierunek Inżynieria Biomedyczna oferuje wykształcenie interdyscyplinarne z obszaru nauk technicznych, medycznych i biologicznych., Celem tych studiów jest wykształcenie inżyniera znającego zagadnienia technicznego wsparcia medycyny w zakresie informatyki, elektroniki, inżynierii materiałowej, biomechaniki i robotyki. Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: matematyki, fizyki, fizyki medycznej, biologii i chemii, podstawowych zagadnień z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki…

Laboratorium Sensoryki i Aparatury Medycznej, zorganizowane i zarządzane zgodnie z wysokimi wymaganiami dydaktycznymi, które stawiane są absolwentowi kierunku Inżynieria Biomedyczna, oraz mocno zmieniającemu się rynkowi aparatury medycznej. Lista urządzeń medycznych wykorzystywanych podczas procesu dydaktycznego: defibrylatory serca, urządzenia ultradźwiękowe diagnostyczne i monitorujące, urządzenia do fizykoterapii ultradźwiękowej, kardiostymulatory zewnętrzne, urządzenia lub systemy do pomiaru EKG, urządzenia monitorujące…

mgr inż. Justyna Shulz absolwentka Inżynierii Biomedycznej I stopnia (2016) i Fizyki Medycznej II stopnia (UAM Poznań, 2018) pracownik firmy Affidea sp. z o.o. Link do wywiadu mgr inż. Elżbieta Kopczyńska absolwentka Inżynierii Biomedycznej I stopnia (2016) i Inżynierii Materiałowej II stopnia (2018) Link do wywiadu mgr inż. Jacek Kalisz absolwent Inżynierii Biomedycznej I stopnia…

Wyposażenie pracowni do zajęć z mikrobiologii jest przystosowane do prowadzenia badań w zakresie mikrobiologii ogólnej jak i klinicznej. Zajęcia laboratoryjne wprowadzają studentów w podstawy pracy z mikroorganizmami, uczą ich przygotowania miejsca pracy, dobrania podłoży do hodowli drobnoustrojów, metod jałowienia i utylizacji. W dalszym etapie studenci nabywają wiedzę i umiejętności związane z izolacją drobnoustrojów ze środowiska,…

Tematyka zajęć prowadzonych w ramach specjalności Inżynieria Biomateriałów dotyczy wszystkich grup materiałów do zastosowań medycznych tj. metali, ceramiki, polimerów i materiałów kompozytowych. Studenci zapoznają się z metodami projektowania i wytwarzania nowoczesnych biomateriałów, a także metodami badania ich właściwości mechanicznych, biologicznych i fizykochemicznych. Wydział Technologii i Edukacji jest jedną z przodujących w kraju jednostek naukowo-dydaktycznych w…