„Zmiana branży się opłaca” – wywiad z mgr Michałem Sugierem

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z mgr Michałem Sugierem (link), absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, obecnie pracownikiem firmy farmaceutycznej Egis Polska. W wywiadzie nasz absolwent opowiada o swojej drodze zawodowej po zakończeniu studiów oraz przedstawia swoją opinię o rynku pracy w dziedzinie Inżynierii Biomedycznej.

Czytaj więcej ...

Losy absolwentów – wywiady z mgr inż. Elżbietą Kopczyńską i mgr inż. Jackiem Kaliszem

W zakładce Losy absolwentów pojawiły się wywiady przeprowadzone z mgr inż. Elżbietą Kopczyńską i mgr inż. Jackiem Kaliszem – absolwentami Inżynierii Biomedycznej, obecnie doktorantami w Katedrze Inżynierii Biomedycznej Politechniki Koszalińskiej. Absolwenci podzielili się w nich swoimi opiniami na temat studiów na naszym kierunku a także radami dla przyszłych studentów. Opowiedzieli również o swoich sukcesach w…

Czytaj więcej ...

Losy absolwentów – wywiad z mgr inż. Tomaszem Sosnowskim

Zapraszamy do zapoznania się z nową zakładką Losy Absolwentów. W zakładce pojawiać się będą wywiady przeprowadzone z absolwentami naszego kierunku dotyczące ich kariery zawodowej po zakończeniu studiów. Na początek przedstawiamy rozmowę z mgr inż. Tomaszem Sosnowskim, absolwentem kierunku Inżynieria Biomedyczna i pracownikiem koszalińskiej firmy Meden Inmed. Link  

Czytaj więcej ...

Tematy prac inżynierskich 2018/2019

W zakładce Tematy prac dyplomowych zamieszczono aktualną listę tematów prac inżynierskich możliwych do realizacji w roku akademickim 2018/2019. Dokładne sformułowanie tematów może ulec nieznacznym zmianom. W kolejnych dniach zostaną opublikowane karty tematów z listą zadań do zrealizowania w ramach poszczególnych tematów. Tematy zostaną również szczegółowo omówione na pierwszych zajęciach z przedmiotu Proseminarium dyplomowe. W celu…

Czytaj więcej ...

Uwaga studenci III roku!

Serdecznie prosimy wszystkich studentów III roku inżynierii biomedycznej, którzy zdefiniowali samodzielnie bądź z przyszłymi promotorami interesujące ich obszary badawcze do realizacji w pracach inżynierskich o wysłanie informacji mailowej na ten temat do p. mgr inż. Katarzyny Mydłowskiej lub dr Łukasza Szparagi. Informacje te posłużą do wstępnego opracowania listy tematów prac inżynierskich.

Czytaj więcej ...

Lekcja biologii w naszych laboratoriach

W dniach 22 i 23 maja mieliśmy przyjemność gościć w laboratorium mikrobiologii uczniów z II LO im. W. Broniewskiego w Koszalinie. Uczniowie klas drugich uczestniczyli w ciekawej lekcji biologii dotyczącej mikroflory człowieka, którą poprowadziła dr Ewa Czerwińska. Młodzież miała możliwość wysłuchania wykładu a także zapoznania się ze sprzętem dostępnym w laboratorium a także obejrzenia pod…

Czytaj więcej ...

Wytyczne do pisania pracy inżynierskiej i aktualizacja pytań na egzamin dyplomowy

Na stronie internetowej WTiE oraz w zakłądce Obrony umieszczono wytyczne do pisania i formatowania dokumentu prac dyplomowych. Dokument opracowany przez pracowników wydziału zawiera wytyczne dotyczące układu i zawartości pracy wraz ze szczegółowym opisem układu strony, stylów formatowania tekstu i ustawień akapitu. Zamieszczono w niej również wzorce strony tytułowej pracy dyplomowej i oświadczenia studenta o oryginalności pracy.…

Czytaj więcej ...

Spotkanie dla maturzystów

Serdecznie zapraszamy tegorocznych maturzystów na spotkanie na Wydziale Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej. W ramach spotkania planowane są: warsztaty tematyczne i zwiedzanie laboratoriów: Centrum Druku 3D, laboratorium technologii próżniowo-plazmowych, laboratorium mikrobiologii, laboratorium elektroniki aparatury medycznej wykłady tematyczne „Mikroflora człowieka a biomateriały” oraz „Współczesne perspektywy zastosowań materiałów inżynierskich” spotkanie informacyjne na temat kierunków studiów i procesu…

Czytaj więcej ...