Katedra Inżynierii Biomedycznej koordynatorem sieci w ramach programu CEEPUS na 2022/2023

Miło nam poinformować że międzynarodowa komisja programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) pozytywnie rozpatrzyła nasz wniosek o utworzenie Sieci Akademickiej na rok 2022/2023.

Program CEEPUS to Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej. Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS  jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

Pracownicy naszej Katedry wnioskowali o utworzenie Sieci Akademickiej w roku 2022/2023. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku utworzono sieć pn. „INTEGRATION Development, education and practical improvement in the field of multifaceted problems of designing and manufacturing products for industrial and biomedical purposes”. Zdefiniowano 5 niezależnych płaszczyzn działalności sieci CEEPUS INTEGRATION, w tym:
– jedność dyscyplin naukowych uczelni partnerskich;
– jedność uczelni partnerskich reprezentujących wszystkie 16 kwalifikujących się krajów, a także „cichych partnerów”;
– jedności badań, edukacji, upowszechniania wyników badań oraz popularyzacji nauki i szkół wyższych, w tym m.in. organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej AMME INTEGRATION połączonej ze Szkołą Letnią, wydawanie numerów specjalnych Czasopism JAMME i AMSE (SCOPUS) , osobista wymiana studentów, doktorantów i naukowców;
– jedność działań jednostek akademickich z partnerami przemysłowymi i organizacjami pozarządowymi wydającymi czasopisma oraz z władzami samorządu terytorialnego patronującymi Konferencjom Naukowym i/lub lokalnym Szkołom Letnim;
– jedność celów merytorycznych wynikająca m.in. z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a przede wszystkim Dobrego Zdrowia i Jakości Życia, zasad Przemysłu 4.0, w tym Stomatologii 4.0 i Medycyny 4.0.

Koordynatorem sieci jest Katedra Inżynierii Biomedycznej Politechniki Koszalińskiej. Sieć tworzy 29 instytucji z 16 krajów.

Więcej o sieci i programie można znaleźć na stronach: https://www.ceepus.info/ oraz https://www.ceepus.info/nw/1705-2223