Tematy prac dyplomowych 2018/2019

Wstępny wykaz tematów prac inżynierskich na rok akademicki 2018/2019

l.p. Temat Promotor
1 Wykorzystanie systemu pomiarowego z czujnikami inercyjnymi do identyfikacja patologii chodu człowieka dr inż. Andrzej Błażejewski
2 Opracowanie przenośnego urządzenia do pomiaru jakości powietrza (LPG, CO,CO2 DYM) umożliwiające bezprzewodową transmisję danych. dr inż. Przemysław Ceynowa
3 Stanowisko pomiarowe do badań wielkości elektrycznych odpowiedzi sensora diamentowego na pobudzenie biologiczne dr inż. Przemysław Ceynowa
4 Opracowanie systemu sterowania autonomicznego pojazdu drogowego w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji dr inż. Przemysław Ceynowa
5 Projekt urządzenia do automatycznej aplikacji środków wziewnych dla osób z astmą dr inż. Przemysław Ceynowa
6 Ocena właściwości przeciwdrobnoustrojowych powłok ZrC osadzonych na podłożach ze stopu tytanu Ti-6Al-4V ELI dr Ewa Czerwińska
7 Badanie dynamiki rozwoju populacji bakterii Escherichia coli i Staphylococcus aureus na podłożach ze stali medycznej 304L dr Ewa Czerwińska
8 Charakterystyka i właściwości przeciwbakteryjne powłok węglowych ZrC osadzonych na stali medycznej po adsorpcji białka do ich powierzchni dr Ewa Czerwińska
9 Badanie właściwości mechanicznych, korozyjnych i przeciwdrobnoustrojowych powłok na bazie ZrC przy braku i obecności zaadsorbowanej błony fibrynogenowej dr Ewa Czerwińska
10 Czynniki wpływające na zużycie ligatur ortodontycznych dr Ewa Czerwińska
11 Optymalizacja parametrów wytwarzania cienkich powłok Zr-C:H na stali austenitycznej w aspekcie zastosowań biomedycznych prof. dr. hab. inż. Andrzej Czyżniewski
12 Wpływ powłok CoCrMo/C:H na odporność korozyjną stopów kobaltowo-chromowych stosowanych w alloplastyce stawu biodrowego dr inż. Ewa Dobruchowska
13 Model pasywnego egzoszkieletu stawu skokowego dr hab. Sebastian Głowiński
14 Model egzoszkieletu stawu kolanowego dr hab. Sebastian Głowiński
15 Model tensegracyjny układu mięśniowo-szkieletowego człowieka dr hab. Sebastian Głowiński
16 Projekt i budowa ortezy stawu promieniowo-nadgarstkowego z wykorzystaniem druku 3D prof. dr hab. inż. Tomasz Królikowski
17 Projekt i wykonanie prototypu drukarki 3D do drukowania materiałów ceramicznych. prof. dr hab. inż. Tomasz Królikowski
18 Analiza teoretyczna i projekt drukarki 3D drukującej w niskich temperaturach oraz próżni. prof. dr hab. inż. Tomasz Królikowski
19 Ocena porównawcza zastosowania urządzeń medycznych w diagnostyce obrazowej. dr Katarzyna Mitura
20 Porównanie właściwości przeciwjełczeniowych folii spożywczych modyfikowanych nanodiamentami i tlenkiem grafenu ze standartowymi opakowaniami do produktów tłuszczowych. dr Katarzyna Mitura
21 Modelowanie dynamiki wzrostu bakterii Escherichia Coli na powierzchni powłok ZrC dr Łukasz Szparaga
22 Modelowanie rozwoju populacji bakterii Staphylococcus aureus na powierzchni powłok ZrC z wykorzystaniem funkcji Richardsa dr Łukasz Szparaga

UWAGA!!! Tematy prac mogą ulec drobnym modyfikacjom.