Wybór publikacji

2014

 • Ceynowa, J. Wittych, P. Rytczak, K. Kubiak, M. Kołodziejczyk, K. Mitura, S. Krzewiński, K. Symonowicz, S. Bielecki, S. Mitura, Synteza nanowłókna z bionanocelulozy (BNC), Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, Tom: 10, 2014,   17-18
 • Ceynowa, P., Mitura, K., Zinka, W., Mitura, S. (2014). System modyfikacji nanoproszków diamentowych (DPP) w rotacyjnej komorze reaktora plazmo-chemicznego (MW PACVD). Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, 55(10), 47-50.
 • A Gilewicz, R Olik, Ł Szparaga, J Ratajski: The properties of multi-module and gradient coatings base on CrN/CrCN deposited on nitrided 4140 steel. Problemy Eksploatacji – Maintenance Problems 94 (3), 27-43 (2014)
 • Ł Szparaga, J Ratajski: Pareto Optimal Multi-Objective Optimization of Antiwear TiAlN/Tin/Cr Coatings. Advances in Materials Science 14 (1), 5-13 (2014)
 • Gilewicz, P., Olik, R., Szparaga, Ł., & Ratajski, J. (2014). The properties of multi-module and gradient coatings base on CrN/CrCN deposited on nitrided 4140 steel. Problemy Eksploatacji.

2015

 • P Myśliński, Ł Szparaga, P Kamasa, A Gilewicz, J Ratajski: Application of dilatometry with modulated temperature for thermomechanical analysis of anti-wear coating/substrate systems. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 119, 1-7 (2015)
 • Ł Szparaga, P Myśliński, A Gilewicz, J Ratajski: Investigations on the Thermo-Mechanical Properties of CrN/CrCN Gradient Coatings Using a Thermo-Dilatometric Method. Solid State Phenomena 223, 100-109 (2015)
 • Mitura, K., Jedrzejewska-Szczerska, M., Ceynowa, P., Dudek, M., Cicha, M., Kotela, I., & Mitura, S. (2015). Haemocompatibility Of Non-Functionalized And Plasmachemical Functionalized Detonation Nanodiamond Particles. Archives of Metallurgy and Materials, 60(3), 2183-2189.
 • Kurantowicz, N., Strojny, B., Sawosz, E., Jaworski, S., Kutwin, M., Grodzik, M., … & Chwalibog, A. (2015). Biodistribution of a high dose of diamond, graphite, and graphene oxide nanoparticles after multiple intraperitoneal injections in rats. Nanoscale research letters, 10(1), 398.
 • Mydłowska, K., Myśliński, P., Gilewicz, A., Kamasa, P., & Ratajski, J. (2015). Identyfikacja zmian stanu naprężeń w powłokach PVD z wykorzystaniem czujnika przemieszczeń liniowych. Inżynieria Materiałowa, 36(1), 37-41.
 • Myśliński, P., Gilewicz, A., Kamasa, P., & Ratajski, J. (2015). Dylatometryczna metoda badania właściwości termomechanicznych powłok gradientowych CrN/CrCN. Inżynieria Materiałowa, 36(2), 96-100.
 • Bartosik, P., Gilewicz, A., & Ratajski, J. (2015). Optimization Of Multi-Module CrN/CrCN Coatings. Archives of Metallurgy and Materials, 60(2), 1037-1043.
 • Szparaga, Ł., Bartosik, P., Gilewicz, A., & Ratajski, J. (2015). Optimization of CrN/CrCN Gradient Coatings. In Solid State Phenomena (Vol. 237, pp. 41-46). Trans Tech Publications.
 • Ratajski, J., Gilewicz, A., Bartosik, P., & Szparaga, Ł. (2015). Mechanical properties of antiwear Cr/CrN multi-module coatings. Archives of Materials Science and Engineering, 75(1), 35-45.
 • Bartosik, P., Gilewicz, A., Kwaśny, W., & Ratajski, J. (2015). Modelowanie stanu odkształceń w gradientowych powłokach CrN/CrCN. Inżynieria Materiałowa, 36(6), 488-492.

2016

 • Mitura, K., Ceynowa, P., & Mitura, S. (2016). Plasma modification of nanodiamond particles. Engineering of Biomaterials, 19(138).
 • Warcholiński, B., Jędrzejewski, R., Gilewicz, A., Murzyński, D., Dobruchowska, E., & Ratajski, J. (2016). Wpływ temperatury nanoszenia i grubości powłok CrN na ich strukturę i właściwości ochronne. Inżynieria Powierzchni, (1), 3-10.
 • Myśliński, P., Gilewicz, A., Olik, R., Mydłowska, K., & Ratajski, J. (2016). Investigations of rheological properties of nitrided steels using thermodilatometric method with temperature modulation. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 125(3), 1273-1278.
 • Mydłowska, K., Myśliński, P., Szparaga, Ł., Gilewicz, A., & Ratajski, J. (2016). Analysis of the effect of antiwear CrN coating thickness on the evolution of thermomechanical interactions in the substrate/PVD coating system. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 125(3), 1241-1247.

2017

 • Mydłowska, K., Myśliński, P., Ratajski, J., Gilewicz, A., & Jędrzejewski, R. (2017). Analysis of thermal stability of CrCN coatings deposited on nitrided substrates using modulated temperature thermodilatometry. Archives of Metallurgy and Materials, 62(2), 771-776.
 • Myśliński, P., Szparaga, Ł., Gilewicz, A., Mydłowska, K., & Piątkowska, A. (2018). Investigations of the thermo-mechanical stability of hybrid layers for tribological applications: Nitrided layer/CrCN coating system. Vacuum, 148, 276-285.