Laboratorium Sensoryki i Aparatury Medycznej

Laboratorium Sensoryki i Aparatury Medycznej, zorganizowane i zarządzane zgodnie z wysokimi wymaganiami dydaktycznymi, które stawiane są absolwentowi kierunku Inżynieria Biomedyczna, oraz mocno zmieniającemu się rynkowi aparatury medycznej.

Lista urządzeń medycznych wykorzystywanych podczas procesu dydaktycznego:

 • defibrylatory serca,
 • urządzenia ultradźwiękowe diagnostyczne i monitorujące,
 • urządzenia do fizykoterapii ultradźwiękowej,
 • kardiostymulatory zewnętrzne,
 • urządzenia lub systemy do pomiaru EKG,
 • urządzenia monitorujące wiele funkcji pacjenta,
 • sprzęt rehabilitacyjny,
 • inne urządzenia fizykoterapeutyczne,
 • transformatory stosowane w medycznych urządzeniach elektrycznych

Laboratoria Sensoryki i Aparatury Medycznej wyposażone są w nowoczesny sprzęt dydaktyczny niemieckiej firmy PHYWE.

Sprzęt dydaktyczny PHYWE przy pomiarach wartości biologicznych

Dzięki ścisłej współpracy z firmą MEDEN-INMED nasze laboratorium jest w stanie kompleksowo zrealizować potrzeby dydaktyczne silnie rozwijającej się dziedziny aparatury medycznej.

https://meden.com.pl/wp-content/themes/twentythirteen/images/logos/logo-meden.png

 

Przykładowe zadania laboratoryjne

 1. Modelowe doświadczenie ilustrujące powstawanie potencjału spoczynkowego

Co możesz poznać:

 •  Selektywna przenikalność jonów przez błony
 •  Potencjał spoczynkowy
 •  Potencjał dyfuzyjny
 •  Potencjał asymetrii
 •  Elektrody chlorosrebrowe w pomiarach potencjałów
 •  Pompa jonowa – zasada działania
 1. Zmysł słuchu: Próg słyszalności i zdolność rozróżniania częstotliwości dla człowieka

Co możesz poznać:

 • Krzywa progu słyszalności
 • Zdolność rozróżniania częstotliwości
 • Zakres słyszalności
 • Potencjał asymetrii
 1. Serce i układ krążenia: Fonokardiografia: Dźwiękowy pomiar funkcjonowania serca i naczyno-krwionośnych (PCG)

Co możesz poznać:

 • Puls
 • Badanie dźwiękowe gardła i klatki piersiowej
 • Dźwięki skurczów serca
 1. Elektrokardiografia (EKG)

Co możesz poznać:

 • Elektrofizjologie ludzkiego serca
 • Elektrokardiogram
 • Częstość akcji serca
 1. Mięśnie: Elektromiografia (EMG) ramienia

Co możesz poznać:

 • Elektromiograf
 • Napięcie mięśni w ujęciu elektromiografii
 • Potencjał (spoczynkowy) mięśnia
 • Złożony potencjał czynnościowy
 1. Zmysł wzroku: Elektrookulografia człowieka (EOG)

Co możesz poznać:

 • Pomiar pola elektrycznego powstający podczas ruchu gałki ocznej
 • Dipol
 • Sakady (ang. Sacchades)
 • Okres fiksacji oka ludzkiego
 • Techniki szybkiego czytania – metody treningu
 1. Ultrasonografia w diagnostyce: Sonografia dopplerowska

Co możesz poznać:

 • Analiza przepływu „krwi” oraz wyszukiwanie pozytywnych i negatywnych składowych przepływu.
 • Lokalizacja wbudowanych zwężeń i porównanie różnicy spektrum w okolicy
 • Zbadanie i porównanie różnych trybów przepływów impulsowych.