Laboratorium Mikrobiologii

Wyposażenie pracowni do zajęć z mikrobiologii jest przystosowane do prowadzenia badań w zakresie mikrobiologii ogólnej jak i klinicznej.
Zajęcia laboratoryjne wprowadzają studentów w podstawy pracy z mikroorganizmami, uczą ich przygotowania miejsca pracy, dobrania podłoży do hodowli drobnoustrojów, metod jałowienia i utylizacji. W dalszym etapie studenci nabywają wiedzę i umiejętności związane z izolacją drobnoustrojów ze środowiska, zapoznają się z technikami wykonywania posiewów oraz z metodami oceny makro i mikroskopowej wyhodowanych bakterii i grzybów. Efektem końcowym pracy na zajęciach jest identyfikacja drobnoustrojów uwzględniająca ich metabolizm. Kurs z mikrobiologii klinicznej pozwoli na poznanie drobnoustrojów, które są patogenne dla człowieka. Studenci będą potrafili wskazać metody ich identyfikacji i testy do szybkiej oceny obecności bakterii i grzybów kolonizujących człowieka. Poznają antybiotyki na które są wrażliwe poszczególne drobnoustroje i metody ich badania.

Laboratorium z mikrobiologii posiada sprzęt niezbędny do oceny właściwości przeciwdrobnoustrojowych powłok na stali chirurgicznej dla potrzeb implantów medycznych, które należą do wiodących badań Katedry Inżynierii Biomedycznej. Na wyposażeniu pracowni znajduje się mikroskop fluorescencyjny firmy MOTIC Ba 410 E, pozwalający na ocenę żywotności komórek bakteryjnych oraz ich adhezji (przylegania) do modyfikowanych powłok z metali medycznych. Dzięki kamerze zainstalowanej w mikroskopie można tworzyć albumy zdjęć oglądanych obrazów oraz dokumentować pracę określając zarówno stan metaboliczny bakterii jak i ich liczebność.
Praca z drobnoustrojami prowadzona jest w komorze laminarnej, zabezpieczającej wykonujących pracę przed skażeniem drobnoustrojami. Hodowle na podłożach laboratoryjnych są prowadzone w cieplarce mającej możliwości ustawiania wymaganych parametrów procesu.
W przypadku studentów podejmujących się prac dyplomowych z mikrobiologii zakres tematyczny badań oscyluje wokół zagadnień związanych z właściwościami biologicznymi biomateriałów. Tematy, które są realizowane w pracowni dotyczą badania oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej na biomateriałach (implanty, endoprotezy, materiały zużyciowe ortodontyczne), oceny żywotności drobnoustrojów na tych powłokach, oceny jakościowej i ilościowej biofilmu tworzącego się na biomateriałach oraz badaniu wpływu chropowatości i stopnia zużycia biomateriałów na adhezję drobnoustrojów do ich powierzchni. Każdy z podjętych tematów ma na celu opracowanie i weryfikację metod badania adhezji mikroorganizmów do powierzchni w zależności od ich składu, struktury, zabarwienia, wrażliwości na zmiany pH i reaktywności z poszczególnymi składnikami.