Projekty badawcze

W Katedrze Inżynierii Biomedycznej  realizowane są  projekty badawcze w ramach umów z Narodowym Centrum Nauki:

 

TYTUŁ PROJEKTU KIEROWNIK PROJEKTU RODZAJ PROJEKTU / KONKURSU OKRES REALIZACJI
Optymalizacja wielokryterialna powłok gradientowych ze względu na właściwości przeciwzużyciowe dr inż. Adam Gilewicz OPUS 2017-2020
Badanie ewolucji stanów naprężeń w wielowarstwowych powłokach ochronnych nanoszonych metodą PVD dr Łukasz Szparaga PRELUDIUM 2012-2014
Modyfikacja proszku diamentowego w rotacyjnej komorze reaktora plazmochemicznego mgr inż. Przemysław Ceynowa PRELUDIUM 2012-2014
Opracowanie modułu regulacji procesu azotowania gazowego opartego na komplementarnym współdziałaniu modelu matematycznego i wskazań czujnika magnetycznego rejestrującego zarodkowanie i wzrost warstwy prof. dr hab. Jerzy Ratajski PROMOTORSKI 2009-2010

 

 

Katedra Inżynierii Biomedycznej realizuje projekty międzynarodowe:

 

TYTUŁ PROJEKTU KIEROWNIK PROJEKTU                     RODZAJ PROJEKTU / KONKURSU OKRES REALIZACJI
Rozwój powłok drugiej generacji-alternatywa dla powłok zawierających kadm i twardy chrom prof. dr hab. Jerzy Ratajski Projekt badawczy  w ramach inicjatywy CORNET 2014-2015