Uwaga studenci III roku!

Serdecznie prosimy wszystkich studentów III roku inżynierii biomedycznej, którzy zdefiniowali samodzielnie bądź z przyszłymi promotorami interesujące ich obszary badawcze do realizacji w pracach inżynierskich o wysłanie informacji mailowej na ten temat do p. mgr inż. Katarzyny Mydłowskiej lub dr Łukasza Szparagi. Informacje te posłużą do wstępnego opracowania listy tematów prac inżynierskich.