Wytyczne do pisania pracy inżynierskiej i aktualizacja pytań na egzamin dyplomowy

Na stronie internetowej WTiE oraz w zakłądce Obrony umieszczono wytyczne do pisania i formatowania dokumentu prac dyplomowych. Dokument opracowany przez pracowników wydziału zawiera wytyczne dotyczące układu i zawartości pracy wraz ze szczegółowym opisem układu strony, stylów formatowania tekstu i ustawień akapitu. Zamieszczono w niej również wzorce strony tytułowej pracy dyplomowej i oświadczenia studenta o oryginalności pracy. W pracy znajdują się gotowe do wykorzystania przykłady zastosowania formatowania integralnych części pracy, takich jak: spis treści, listy numerowane, nagłówki rozdziałów i bibliografia. Dodatkowo zostały opisane reguły sporządzania rysunków i tabel oraz umieszczania ich w tekście.

Pojawiła się również aktualizacja zagadnień obowiązujących na egzaminie dyplomowym. Zagadnienia można znaleźć w zakładce Obrony oraz na stronie internetowej WTiE.