Informujemy, że zajęcia z panią dr Ewą Czerwińską dla wszystkich lat studiów rozpoczną się od 1.03. Godziny niezrealizowane w lutym zostaną odrobione.