zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursowego "Medycyna in Silico" realizowanego na Politechnice Koszalińskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawąz dnia 10 maja 2018rokuoochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody