dr hab. n.med. Piotr Wilczek
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
kierownik Pracowni Bioinżynierii

dr hab. n.med. Piotr Wilczek
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
kierownik Pracowni Bioinżynierii

Wykład – Medycyna In Silico