X Konferencja Naukowa Inżynieria Powierzchni INPO 2017

W dniach 22-25 października 2017 roku pracownicy naszej katedry: prof. dr hab. Jerzy Ratajski, dr Łukasz Szparaga i mgr inż. Katarzyna Mydłowska uczestniczyli w X Konferencji Naukowej Inżynieria Powierzchni INPO 2017 w Wiśle. Celem Konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć w dziedzinie inżynierii powierzchni, wymiana doświadczeń oraz planowanie wspólnych prac naukowych, badawczych oraz wdrożeniowych.

W programie konferencji znalazły się 2 wystąpienia: dr Łukasz Szparaga w wystąpieniu pt. „Analiza stanu naprężeń własnych w powłokach ZrC z wykorzystaniem metody elementów skończonych” zaprezentował wyniki badań uzyskane w ramach obecnie prowadzonego projektu badawczego „Optymalizacja wielokryterialna powłok gradientowych ze względu na właściwości przeciwzużyciowe”, natomiast mgr inż. Katarzyna Mydłowska w prezentacji pt. „Metoda i narzędzie do oceny funkcjonalności systemów warstwowych alternatywnych dla powłok z twardego chromu i kadmu” przedstawiła podsumowanie rezultatów zakończonego w 2016 roku międzynarodowego projektu „Alternative coatings to cadmium and hard chromium with potential for second generation developments„. Wyniki projektu zaprezentowao również w formie posteru pt. Mechanical and anti-wear properties of multi-module Cr/CrN coatings.