Tematy prac inżynierskich 2018/2019

W zakładce Tematy prac dyplomowych zamieszczono aktualną listę tematów prac inżynierskich możliwych do realizacji w roku akademickim 2018/2019. Dokładne sformułowanie tematów może ulec nieznacznym zmianom. W kolejnych dniach zostaną opublikowane karty tematów z listą zadań do zrealizowania w ramach poszczególnych tematów. Tematy zostaną również szczegółowo omówione na pierwszych zajęciach z przedmiotu Proseminarium dyplomowe. W celu…

Czytaj więcej ...

Uwaga studenci III roku!

Serdecznie prosimy wszystkich studentów III roku inżynierii biomedycznej, którzy zdefiniowali samodzielnie bądź z przyszłymi promotorami interesujące ich obszary badawcze do realizacji w pracach inżynierskich o wysłanie informacji mailowej na ten temat do p. mgr inż. Katarzyny Mydłowskiej lub dr Łukasza Szparagi. Informacje te posłużą do wstępnego opracowania listy tematów prac inżynierskich.

Czytaj więcej ...

Lekcja biologii w naszych laboratoriach

W dniach 22 i 23 maja mieliśmy przyjemność gościć w laboratorium mikrobiologii uczniów z II LO im. W. Broniewskiego w Koszalinie. Uczniowie klas drugich uczestniczyli w ciekawej lekcji biologii dotyczącej mikroflory człowieka, którą poprowadziła dr Ewa Czerwińska. Młodzież miała możliwość wysłuchania wykładu a także zapoznania się ze sprzętem dostępnym w laboratorium a także obejrzenia pod…

Czytaj więcej ...

Wytyczne do pisania pracy inżynierskiej i aktualizacja pytań na egzamin dyplomowy

Na stronie internetowej WTiE oraz w zakłądce Obrony umieszczono wytyczne do pisania i formatowania dokumentu prac dyplomowych. Dokument opracowany przez pracowników wydziału zawiera wytyczne dotyczące układu i zawartości pracy wraz ze szczegółowym opisem układu strony, stylów formatowania tekstu i ustawień akapitu. Zamieszczono w niej również wzorce strony tytułowej pracy dyplomowej i oświadczenia studenta o oryginalności pracy.…

Czytaj więcej ...

Spotkanie dla maturzystów

Serdecznie zapraszamy tegorocznych maturzystów na spotkanie na Wydziale Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej. W ramach spotkania planowane są: warsztaty tematyczne i zwiedzanie laboratoriów: Centrum Druku 3D, laboratorium technologii próżniowo-plazmowych, laboratorium mikrobiologii, laboratorium elektroniki aparatury medycznej wykłady tematyczne „Mikroflora człowieka a biomateriały” oraz „Współczesne perspektywy zastosowań materiałów inżynierskich” spotkanie informacyjne na temat kierunków studiów i procesu…

Czytaj więcej ...

Targi edukacyjne „Młodzi Ważni” w Pile

W dniu 6.04 przedstawiciele naszej Katedry dr Ewa czerwińska i dr inż. Przemysław Ceynowa wzięli udział w targach edukacyjnych w Pile organizowanych pod nazwą „Młodzi ważni” przez pilski Invest Park. Odwiedzający targi mogli dowiedzieć się ciekawostek o Inżynierii Biomedycznej i o możliwości studiowania kierunku na Politechnice Koszalińskiej. Wraz z pozostałymi pracownikami Politechniki przedstawiono ofertę edukacyjną…

Czytaj więcej ...

Dzień Otwarty na Politechnice Koszalińskiej

Za nami kolejny Dzień Otwarty Politechniki Koszalińskiej, na którym zaprezentowano ofertę i zaplecze edukacyjne naszej uczelni. Przedstawiciele każdego kierunku studiów przygotowali interaktywne stoiska, przy których na uczestników dnia otwartego czekały do wykonania drobne zadania. Wykonanie każdego z zadań nagradzane było pieczątką w „Indeksie Dnia Otwartego”, który uprawniał do odbioru atrakcyjnych nagród związanych z naszą uczelnią.…

Czytaj więcej ...