Tematy prac inżynierskich 2018/2019

W zakładce Tematy prac dyplomowych zamieszczono aktualną listę tematów prac inżynierskich możliwych do realizacji w roku akademickim 2018/2019. Dokładne sformułowanie tematów może ulec nieznacznym zmianom. W kolejnych dniach zostaną opublikowane karty tematów z listą zadań do zrealizowania w ramach poszczególnych tematów. Tematy zostaną również szczegółowo omówione na pierwszych zajęciach z przedmiotu Proseminarium dyplomowe. W celu…

Więcej

Uwaga studenci III roku!

Serdecznie prosimy wszystkich studentów III roku inżynierii biomedycznej, którzy zdefiniowali samodzielnie bądź z przyszłymi promotorami interesujące ich obszary badawcze do realizacji w pracach inżynierskich o wysłanie informacji mailowej na ten temat do p. mgr inż. Katarzyny Mydłowskiej lub dr Łukasza Szparagi. Informacje te posłużą do wstępnego opracowania listy tematów prac inżynierskich.

Więcej

Lekcja biologii w naszych laboratoriach

W dniach 22 i 23 maja mieliśmy przyjemność gościć w laboratorium mikrobiologii uczniów z II LO im. W. Broniewskiego w Koszalinie. Uczniowie klas drugich uczestniczyli w ciekawej lekcji biologii dotyczącej mikroflory człowieka, którą poprowadziła dr Ewa Czerwińska. Młodzież miała możliwość wysłuchania wykładu a także zapoznania się ze sprzętem dostępnym w laboratorium a także obejrzenia pod…

Więcej

Wytyczne do pisania pracy inżynierskiej i aktualizacja pytań na egzamin dyplomowy

Na stronie internetowej WTiE oraz w zakłądce Obrony umieszczono wytyczne do pisania i formatowania dokumentu prac dyplomowych. Dokument opracowany przez pracowników wydziału zawiera wytyczne dotyczące układu i zawartości pracy wraz ze szczegółowym opisem układu strony, stylów formatowania tekstu i ustawień akapitu. Zamieszczono w niej również wzorce strony tytułowej pracy dyplomowej i oświadczenia studenta o oryginalności pracy.…

Więcej

Spotkanie dla maturzystów

Serdecznie zapraszamy tegorocznych maturzystów na spotkanie na Wydziale Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej. W ramach spotkania planowane są: warsztaty tematyczne i zwiedzanie laboratoriów: Centrum Druku 3D, laboratorium technologii próżniowo-plazmowych, laboratorium mikrobiologii, laboratorium elektroniki aparatury medycznej wykłady tematyczne „Mikroflora człowieka a biomateriały” oraz „Współczesne perspektywy zastosowań materiałów inżynierskich” spotkanie informacyjne na temat kierunków studiów i procesu…

Więcej

Targi edukacyjne „Młodzi Ważni” w Pile

W dniu 6.04 przedstawiciele naszej Katedry dr Ewa czerwińska i dr inż. Przemysław Ceynowa wzięli udział w targach edukacyjnych w Pile organizowanych pod nazwą „Młodzi ważni” przez pilski Invest Park. Odwiedzający targi mogli dowiedzieć się ciekawostek o Inżynierii Biomedycznej i o możliwości studiowania kierunku na Politechnice Koszalińskiej. Wraz z pozostałymi pracownikami Politechniki przedstawiono ofertę edukacyjną…

Więcej

Dzień Otwarty na Politechnice Koszalińskiej

Za nami kolejny Dzień Otwarty Politechniki Koszalińskiej, na którym zaprezentowano ofertę i zaplecze edukacyjne naszej uczelni. Przedstawiciele każdego kierunku studiów przygotowali interaktywne stoiska, przy których na uczestników dnia otwartego czekały do wykonania drobne zadania. Wykonanie każdego z zadań nagradzane było pieczątką w „Indeksie Dnia Otwartego”, który uprawniał do odbioru atrakcyjnych nagród związanych z naszą uczelnią.…

Więcej